หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
อะไรเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่ออนาคตทองแดง
- Sep 05, 2017 -

1. สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค

ทองแดงเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมสำคัญ และอุปสงค์เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจเติบโต ราคาทองแดงกุหลาบ ตามความต้องการเพิ่ม และราคาทองแดงตกอยู่ในภาวะถดถอย ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค มีสองตัวชี้วัดเป็นสิ่งสำคัญมาก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรืออัตราเติบโต GDP อื่น ๆ เป็นอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต

2. นำเข้า และส่งออกนโยบาย

นำเข้าและส่งออกนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายภาษี เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในประเทศ โดยปรับการนำเข้า และส่งออกต้นทุนของสินค้าในการควบคุมการนำเข้าและส่งออกของสินค้ากำหนด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จีนได้ดำเนินการศูนย์อัตราภาษีนำเข้าทองแดงกลั่น และอัตราภาษีส่งออกสำหรับทองแดงกลั่นบริสุทธิ์ 5% 10% อัตราภาษีส่งออกสำหรับมาสเตอร์ทองแดง (หมายเลข 79 2007 ฝ่ายบริหารทั่วไปของศุลกากร) ได้ถูกลดลง

3. การขยายตัวและทดแทนการใช้ทองแดง

ปริมาณการใช้เป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองแดง และการพัฒนาของอุตสาหกรรมทองแดงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการใช้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ทองแดงได้รับการขยาย และทองแดงได้เริ่มมีบทบาทในสาขาแพทยศาสตร์ ชีววิทยา การนำยวดยิ่ง และป้องกันสิ่งแวดล้อม IBM ได้นำทองแดงแทนอลูมิเนียมในซิลิคอนชิป นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการประยุกต์ใช้ทองแดงในสารกึ่งตัวนำเทคโนโลยีการทำเครื่องหมาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลต่อปริมาณของทองแดงในองศาที่แตกต่าง