วิธีสามารถประมวลผลอลูมินาเป็นอลูมินา micropowder
- Sep 05, 2017 -

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอลูมิเนียม electrolytic เซรามิก แพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรในประเทศจีน ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่เจริญเติบโตในความต้องการของอลูมินา และความต้องการของผู้ผลิตอื่นอิงอลูมินามีมาก ขึ้น รวมถึงผงอลูมินา ซึ่งมีระยะยาวอีกดีมาก

หลังจากการเตรียมวัตถุดิบคุณภาพดี ก่อนการชนมัน โดยทั่วไปผ่านถังบดให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะความบริสุทธิ์ของอลูมินาในวัตถุดิบไม่สูง มีสิ่งสกปรกมาก ดังนั้นจึงจำเป็น เพื่อต่อดอง และซัก ผ้า ที่เป็น เพื่อเอาสิ่งสกปรกในตัว กิจการเพื่อ ให้ได้อนุภาคบริสุทธิ์อลูมินา

หลังจากนี้ เลือกวัสดุ โดยวิธีการซักผ้า และวัสดุเปียก ดังนั้นมันจะแห้งในเครื่องอบแห้ง หลังจากการอบแห้ง โดยวิธีการที่จะบดเป็นอนุภาคปลีกย่อย ซึ่งไม่ได้สุดท้ายบดไมโครผง แต่ยังผ่านเผา แช่ และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อรูปร่างในที่สุด